HARMONOGRAM DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
7.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijanie percepcji: wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki.
8.30 - 8.45 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.
8.45 - 9.15 Śniadanie,
9.15 - 9.30 Zabiegi higieniczne. Mycie ząbków.
9.30 - 11.45 Realizacja zadań edukacyjny poprzez zajęcia z całą grupą                     (w tym: język angielski, gimnastyka, rytmika, spacery).
11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 Obiad,
12.30 - 12.45 Zabiegi higieniczne.
12.45 - 14.45 Ćwiczenia relaksacyjne, leżakowanie / zabawy dowolne.
14.45 - 15.00 Przygotowanie do podwieczorku.
15.00 - 15.30 Podwieczorek,
15.30 - 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy według uznania dzieci.